Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    

E-administració

  • PDF

En aquesta apartat hi trobareu els serveis d’administració electrònica que ofereix el consell comarcal.

e-trace-TRAC
El consell comarcal us ofereix la possibilitat de poder fer els vostres tràmits a través d’internet, amb la mateixa validesa que si ho feu de manera presencial.


e-notumNotificacions Telemàtiques (e-NOTUM)
L’e-NOTUM és el servei de notificacions telemàtiques que permet que des del Consell Comarcal puguem notificar els ciutadans, les empreses i administracions amb total garantia jurídica.


e-factServei de recepció de factura electrònica (e-FACT)
L'e.FACT és un sistemas de recepció de factures electròniques que els consell comarcal de l'Anoia (a través del Consorci AOC) posa a disposició dels seus proveïdors, per tal de promoure l'estalvi en els procediments de facturació i contribuint a l'impuls i a la difusió de l'ús de la Factura Electrònica.


id-catServei de Certificació digital (IDCAT)
Un Certificat Digital és un document digital mitjançant el qual un tercer confiable (una autoritat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat i la sevaclau pública.

E-administració