Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    

Ajuts Individuals de Menjador

  • PDF

Presentació


L’Objecte d’aquests ajuts es ajudar l’escolarització dels fills en edat escolar de les famílies de la comarca de l’Anoia que cursin educación infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria (ESO), que tinguin dificultats socials, econòmiques i/o geogràfiques d’accés al centre escolar, als quals no correspon la gratuïtat del servei de menjador, per tal que puguin gaudir d’un ajut que els permeti utilitzar el servei de menjador escolar.

El Consell Comarcal de l’Anoia, atorgarà els ajuts individuals de menjador, d’acord amb els criteris normatius de les Bases per a la concessió d’ajuts individuals de menjador.

Bases dels Ajuts Individuals de Menjador per l’Exercici 2017-2018 [238KB]
Compactació dels Ajuts Individuals de Menjador 2017-2018 [234KB]
Informació per Lliurar a les Famílies Sol·Licitants d’Ajuts Individuals de Menjador
2017-2018 [205KB]
Renúncia d’Ajut Individual de Menjador 2017-2018 [268KB]
Sol·licitud d’Ajut Individual de Menjador Escolar Convocatoria 2017-2018 [230KB]

Departaments Ensenyament Ajuts Individuals de Menjador