Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    

Àrees

  • PDF

Presidència - Xavier Boquete i Sàiz

Àrea de Promoció Comarcal - David Alquezar i Claramunt (Vicepresident Primer)

Turisme i Comerç - Joan Carbó i Solé  
Consum - Jordi Servitje i Turull       
Promoció Econòmica - Jordi Badia i Perea
Campus Motor - Joan Serra i Muset

Àrea De Presidència, Hisenda i Règim Interior - Marcel·lí Martorell i Font (Vicepresident Segon)                            

Règim Interior - Josep Parera i Tort        
Hisenda - Jaume Riba i Bayo
Relacions Institucionals, Programes Eurpeus - Marcel·lí Martorell i Font
Transparència i Noves Tecnologies - Maria Sayavera i Seuba    

Àrea de Serveis Personals - Xavier Pérez i Forné (Vicepresident Tercer)                                   

Cultura i Esports - Jordi Barón i Escriche            
Educació - Vanesa Fernández i Arroyo
Joventut - Gemma Fabrés i Casals
Cooperació i Ciutadania - Rosa Mª Plassa i Soler      
Acció Social - Ramón Bacardit i Santaularia      
Salut Pública - Xavi Pérez i Forné  

Àrea de Sostenibilitat - Santi Broch i Miquel (Vicepresident Quart)                            

Medi Ambient / Instal·lacions I Tractament Municipis Grans - Josep Llopart i Gardela     
Medi Ambient / Recollida Municipis Petits - David Sánchez i Garcia     
Programa 20/20/20 - Santi Broch i Miquel
Camins Rurals i Prevenció Incendis - Pere Masana Nadal

Àrea de Serveis Territorials - Maria Sayavera i Seuba (Vicepresident Cinquè)

Obres I Habitatge - Meritxell Humbert Figueras
Infraestructures i Serveis Comarcals - Jordi Pont i Gassó