Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    

Estructura

  • PDF

El Consell Comarcal té diferents òrgans, amb les seves funcions i composició pròpies. Tot seguit es pot veure la seva composició.


 

Àrees
Presidència - Xavier Boquete i Sàiz. Àrea de Promoció Comarcal - David Alquezar i Claramunt (Vicepresident Primer). Àrea De Presidència, Hisenda i Règim Interior - Marcel·lí Martorell i Font (Vicepresident Segon). Àrea de Serveis Personals - Xavier Pérez i Forné (Vicepresident Tercer). Àrea de Sostenibilitat - Santi Broch i Miquel (Vicepresident Quart). Àrea de Serveis Territorials - Maria Sayavera i Seuba (Vicepresident Cinquè)... 

Comissió de Govern
Xavier Boquete i Saiz (President), David Alquézar Claramunt (Vicepresident Primer), Marcel·lí Martorell i Font (Vicepresident Segon), Xavier Perez i Forné (Vicepresident Tercer), Santi Broch i Miquel (Vicepresident Quart), Maria Sayavera i Seuba (Vicepresident Cinquè), Jaume Riba i Bayo (Conseller), Joan Serra i Muset (Conseller)

El Ple
El Ple és el màxim òrgan del Consell, està composat per 33 Consellers Comarcals, i entre les seves funcions principals està la d´escollir el President, aprovar el pressupost, aprovar les ordenances fiscals,... Es reuneix de forma ordinària un cop al mes, i de forma extraordinària les vegades que sigui precís.

Junta de Portaveus
Josep Llopart i Gardela - CIU, Jordi Badia i Perea - ERC, Teodoro Romero Hernández - PSC, Antoni  Lloret i Grau - Entesa, Albert Mateu i Martínez - CUP, Joan Agramunt i Seuba - PP, Juan Manuel Cividanes i Alonso - Veïns amb Veu.